Präsidium

Jürgen Mädler

Präsident

v.l.n.r Ulrich Piering (Präsidiumsmitglied), Jürgen Mädler (Präsident), Rüdiger Müller (Präsidiumsmitglied), Christoph Krumbiegel (Präsidiumsmitglied), Jürgen Petzold (stellv. Präsident), nicht im Bild- Thomas Körner (stellv. Präsident)

© by engelmann marketing & design